ES aizliedz anonīmus kriptogrāfiskos makus

Iesācējs

Iesācēja ceļvedis par kriptovalūtām

Starpposma

Rokasgrāmata iesācējiem par blokķēdēm un kriptovalūtām

Eksperts

kriptovalūtā News ekspertiem

Nesen Eiropas Savienībā (ES) tika pieņemts lēmums ieviest aizliegumu veikt kriptovalūtu darījumus, kas tiek novirzīti uz “hosted wallets” no anonīmiem pašpārvaldes kriptovalūtu makiem. Šis solis ir būtiska daļa no kontinenta nesen ieviestā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumu kopuma. ES Parlamenta galvenā komisija 19. martā deva savu piekrišanu šim aizliegumam, un ar šo lēmumu dalījās Patriks Breijers, publicējot paziņojumu.

Patrick Breyer, kurš ir Eiropas Parlamenta deputāts, pārstāvot Deutsch Piraten Partei, pauda iebildumus pret šo lēmumu. Viņš kopā ar Gunnaru Beku (Gunnar Beck) no partijas “Alternatīva Vācijai” (AfD) iestājās pret vairākuma atbalstu šim aizliegumam.

ES Parlamenta AML vadošās komitejas balsošanas rezultāti. Avots: Piraten Partei

Jaunākie ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas tiesību akti: Jauni ierobežojumi skaidras naudas un kriptogrāfijas darījumiem.

Ar jaunpieņemto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu tiek ieviesti stingri noteikumi pret noteiktiem skaidras naudas maksājumu sliekšņiem un visu veidu anonīmiem kripto darījumiem. Saskaņā ar direktīvu par nelikumīgiem tiks uzskatīti skaidras naudas darījumi, kas pārsniedz 10 000 eiro, kā arī anonīmie skaidras naudas darījumi, kas pārsniedz 3000 eiro.

Tiesību akta teksts ir īpaši vērsts pret darījumiem no anonīmiem pašpārvaldes kriptovalūtu makiem pakalpojumu sniedzējiem, lai savilktu cilpu šādām finanšu darbībām.

Īrijā bāzētais juridiskais birojs Dillon Eustace ir norādījis, ka apstiprināto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu kopumu ir paredzēts piemērot trīs gadus pēc tā oficiālās pieņemšanas. Tomēr tiek sagaidīts, ka šie tiesību akti tiks pilnībā īstenoti ātrāk par paredzēto izpildes termiņu.

Neatkarīgais žurnālists L0la L33tz ir novērojis, ka, neraugoties uz tiesību aktu apstiprināšanu ES Parlamenta vadošajās komitejās, tiem, visticamāk, būs jāveic papildu ratifikācijas posmi, pirms tie kļūs izpildāmi.

Breijera viedoklis par skaidras naudas un kriptovalūtu aizliegumu

Dr. Breijers ir paudis skepsi attiecībā uz šo noteikumu potenciālu efektīvi apkarot noziedzību. Viņš arī uzsvēra anonīmu maksājumu nozīmi kā stūrakmeni indivīda finansiālās autonomijas nodrošināšanai.

“Kopumā anonīmu maksājumu aizliegums labākajā gadījumā minimāli ietekmētu noziedzību, bet nevainīgiem pilsoņiem tiktu atņemta viņu finansiālā brīvība. (…) Mums ir tiesības maksāt un ziedot tiešsaistē bez mūsu personīgo darījumu reģistrēšanas.”

Patrick Breyer

Turklāt Piraten Partei pārstāvis ir izgaismojis negatīvās ekonomiskās un sociālās sekas, kas varētu rasties, ja suverēnās maksājumu metodes tiktu aizliegtas.

“Šim ES karam pret skaidru naudu būs nepatīkamas sekas! Tūkstošiem gadu sabiedrības visā pasaulē ir dzīvojušas ar privātumu aizsargājošu skaidru naudu. Līdz ar pakāpenisku skaidras naudas atcelšanu pastāv negatīvu procentu likmju draudi un risks, ka bankas jebkurā brīdī var pārtraukt naudas piedāvājumu. Atkarība no bankām pieaug satraucošā ātrumā. Šāda veida finansiālā beztiesiskuma īstenošana ir jāaptur.”

Patrick Breyer

ES sabiedrības viedoklis par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas ierobežojumiem skaidras naudas un kriptogrāfijas darījumiem

Pārdomājot pagātni, tiek atzīmēts, ka Eiropas iedzīvotāji vēsturiski ir bijuši pret jebkādiem skaidras naudas darījumu ierobežojumiem. Ievērojama sabiedrības pretestība radās 2017. gadā, kad Komisija lūdza sabiedrības viedokli par priekšlikumiem ierobežot skaidras naudas maksājumus.

Pēc viņa vārdiem, “vairāk nekā 90 % atbildējušo pilsoņu izteicās pret šādu soli. Respondenti uzskatīja, ka anonīmi maksājumi skaidrā naudā ir “būtiska personas brīvība” un ka “skaidras naudas maksājumu ierobežojumi ir neefektīvi, lai sasniegtu potenciālos mērķus (cīņa pret noziedzīgām darbībām, terorismu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas)”.

Ēnu ekonomikas speciālists Frīdrihs Šneiders (Friedrich Schneider) pauda pārliecību, ka šie regulatīvie pasākumi, visticamāk, būtiski neietekmēs noziedzīgās darbības, sagaidot tikai nelielu ietekmi.

Nobeiguma domas

Apkopojot var secināt, ka šo jauno nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktu stāšanās spēkā būtībā ierobežos darījumus ar kriptovalūtu, izmantojot pašpārvaldes makus, tikai noteiktām “obligātajām struktūrām”.

Kriptovalūtu tīkli būtībā ir bezatļauju tīkli, kas ļauj ikvienam izveidot kriptogrāfisko privāto atslēgu neierobežotai piekļuvei sistēmai. Šis pamatprincips uzsver kriptovalūtu demokratizējošo potenciālu piedāvāt taisnīgu, atvērtu un pieejamu finanšu sistēmu, neņemot vērā nekāda veida lietotāju diskrimināciju.

Nesenais tiesību akta apstiprinājums ir izraisījis plašas diskusijas ekspertu un finanšu brīvības aizstāvju vidū, un daudzi to uzskata par būtisku triecienu cilvēka pamattiesībām. Dialogs ir izplatījies arī sociālajos plašsaziņas līdzekļos, piemēram, X (agrāk Twitter), kur tiek meklēti salīdzinājumi ar distopisko sabiedrību, ko Džordžs Orvels (George Orwell) attēlojis savā slavenajā romānā “1984”.

Kamēr Eiropas Savienība un tās dalībvalstis apsver šī tiesību akta apstiprināšanas sekas, pieaug spekulācijas par ES Parlamenta politisko apņēmību saglabāt savu nostāju šajā jautājumā arī turpmāk.

Iesācējs

Iesācēja ceļvedis par kriptovalūtām

Starpposma

Rokasgrāmata iesācējiem par blokķēdēm un kriptovalūtām

Eksperts

kriptovalūtā News ekspertiem