Noteikumi un privātuma politika

Pakalpojumu līguma noteikumi un nosacījumi

Cryptoguide.lv cenšas nodrošināt, ka visa informācija, kas ietverta Cryptoguide.lv vai Cryptoguide apakšdomēnās izvietotajās lapās, ir pareiza un aktuāla. Tomēr mēs nevaram uzņemties atbildību par ārējo tīmekļa vietņu saturu, uz kurām ir saites caur Cryptoguide.lv. Trešo pušu saturam lietotājs piekļūst uz savu risku.
Cryptoguide.lv nevar uzņemties atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai neērtībām, kas radušās, paļaujoties uz jebkuru materiālu šajā tīmekļa vietnē.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neraugoties uz daudzu šajā tīmekļa vietnē radīto un publicēto materiālu raksturu, Cryptoguide.lv nav finanšu uzziņu avots, un autoru un citu autoru viedokļi ir viņu pašu viedoklis, un tie nav uzskatāmi par finanšu konsultācijām. Ja jums ir nepieciešams šāds padoms, Cryptoguide stingri iesaka sazināties ar kvalificētu nozares profesionāli.
Visi šajā tīmekļa vietnē pieejamie materiāli ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem. Neviens no šiem materiāliem nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju.
Izmantojot Cryptoguide.lv tīmekļa vietni, jūs pieņemat un piekrītat ievērot noteikumus un nosacījumus, kas ietverti iepriekš minētajos lietošanas noteikumos.
Jo īpaši jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un pasargāt Cryptoguide, tās filiāles, amatpersonas, vadītājus, direktorus, darbiniekus, aģentus un trešo personu pakalpojumu sniedzējus no jebkādām un visām prasībām, izmaksām, zaudējumiem, zaudējumiem, izdevumiem un citām saistībām, tostarp advokātu honorāriem un izmaksām, kas izriet no vai ir saistītas ar jūsu piekļuvi vai izmantošanu Cryptoguide, šī Lietotāja līguma pārkāpumu un/vai jebkuras trešās puses vai personas tiesību pārkāpumu.

Mēs neuzņemsimies atbildību par jebkādiem īpašiem, izrietošiem, netiešiem, nejaušiem, sodāmiem, sodošiem vai parauga zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie radušies delikta, līguma vai jebkuras citas juridiskas teorijas dēļ vai jebkādā veidā saistīti ar šo Līgumu vai jūsu Cryptoguide lietošanu vai mēģinājumu to lietot, tostarp (bez ierobežojuma) zaudējumiem par peļņas, nemateriālās vērtības, lietošanas vai datu zaudējumiem. Šis atbildības ierobežojums nav piemērojams pat tad, ja mēs esam informēti par šādu zaudējumu iespējamību. Dažās valstīs nav atļauts izslēgt netiešās garantijas vai ierobežot vai izslēgt atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, tāpēc iepriekš minētie izņēmumi uz jums var neattiekties. Jums var būt arī citas tiesības, kas dažādās valstīs atšķiras.

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un pasargāt mūs, mūsu filiāles un trešo pušu pakalpojumu sniedzējus un visus saistītos direktorus, darbiniekus, aģentus un amatpersonas no jebkādām un visām prasībām, pieprasījumiem un zaudējumiem (faktiskiem un izrietošiem) jebkāda veida un rakstura, zināmiem un nezināmiem, atklātiem un neatklātiem, kas izriet no vai jebkādā veidā ir saistīti ar jūsu Cryptoguide pakalpojuma izmantošanu.
Jebkuru prasību vai strīdu starp jums un mums, kas izriet no šī Lietotāja līguma vai ir saistīts ar to, pilnībā vai daļēji reglamentē Apvienotās Karalistes un Londonas pilsētas likumi, neņemot vērā to tiesību normu kolīzijas noteikumus.

Konfidencialitātes politika

Spēkā stāšanās datums: 2018. gada maijs
Cryptoguide.lv (“mēs”, “mūs”, “vietne” vai “Cryptoguide”) mēs cienām jūsu privātumu. Šī privātuma politika (“Politika”) attiecas uz personas un klientu informāciju (“Dati”), ko Cryptoguide iegūst, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, kā arī Cryptoguide – Blockchain & Ethereum News tīmekļa pārlūkprogrammas paplašinājumu vai jebkuru citu avotu, ar kuru šī Politika ir saistīta vai attiecas.

Šī politika apraksta informācijas veidus, ko mēs iegūstam par mūsu Vietnes apmeklētājiem (“jūs”, “jūsu”), un to, kā mēs šo informāciju izmantojam. Mēs arī aprakstām pasākumus, ko veicam, lai aizsargātu jūsu informācijas drošību, un to, kā varat sazināties ar mums saistībā ar mūsu konfidencialitātes praksi.

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 un jebkādiem īstenošanas tiesību aktiem (“VDAR”) mēs esam datu pārzinis, kas atbild par visiem apstrādājamajiem personas datiem.
1. Mūsu vākto datu veidi
1.1 Nepersonas dati:
1.1 (a) Kad jūs apmeklējat Cryptoguide.lv, mūsu sistēma iegūst informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, izmantojot automatizētus līdzekļus, tostarp, bet ne tikai, tīmekļa servera žurnālus, JavaScript un līdzīgas tehnoloģijas.
1.2. Personas informācija:
1.2 (a) Mēs varam iegūt personisko informāciju par jums no šādiem avotiem:
(i) tieši no Jums (izmantojot Tīmekļa vietni vai tiešsaistes veidlapas); un/vai
ii) no trešajām pusēm, pakalpojumu sniedzējiem, kas mums palīdz sniegt Pakalpojumus, vai no jūsu sociālo mediju kontiem, kurus esat izmantojis, lai pieteiktos mūsu tiešsaistes pakalpojumiem.
1.2 (b) Brīvprātīgi sniedzot mums personisko informāciju, tostarp izmantojot Vietni, jūs nepārprotami un neatsaucami piekrītat, ka mēs izmantojam jūsu personisko informāciju saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku. Ja sniedzat mums personisko informāciju, jūs atzīstat un piekrītat, ka šāda personiskā informācija var tikt pārsūtīta no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz Vietnes serveriem un pilnvaroto trešo personu serveriem, izņemot gadījumus, kad to atļauj piemērojamie tiesību akti.
1.2 (c) Mēs varam vākt šādu kategoriju personas datus, kas attiecas uz mūsu esošajiem vai potenciālajiem individuālajiem apmeklētājiem:
a) Kontaktinformācija;
b) jūsu IP adrese un unikālie mobilās ierīces identifikatori (piemēram, ierīces ID, reklāmas ID, MAC adrese);
c) Informācija par jūsu ierīci, piemēram, ražotājs, operētājsistēma, pārlūkprogrammas tips un valoda;
d) plašus atrašanās vietas datus;
e) precīzi ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati;
f) Informācija, ko mēs apkopojam, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas.
g) Informācija, ko saņemam, ja Pakalpojumam pieslēdzat trešās puses rīku (piemēram, Facebook, Google vai Vkontakte);
h) Informācija reklāmas un analīzes nolūkos, lai mēs varētu jums sniegt labāku Pakalpojumu;
i) jūsu saziņu ar Pakalpojumiem (piemēram, atsauksmes, ko esat sniedzis par savu ceļojumu) pārlūkprogrammas tips;
j) informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni (piemēram, apmeklētās lapas, ģeogrāfisko atrašanās vietu, tīmekļa vietnē pavadīto laiku, tiešsaistes darījumiem);
k) preferences attiecībā uz tiešsaistes tirgvedību un/vai
l) citu informāciju, ko izvēlaties mums sniegt.
1.3 Papildu informācija:
1.3 (a) Mēs paturam tiesības laiku pa laikam ar mūsu pārstāvju starpniecību iegūt informāciju par juridiskām personām, kas apmeklē mūsu Vietni.
1.3 b) Mēs varam iegūt informāciju par juridiskās personas tīmekļa vietni, juridiskās personas nosaukumu, juridiskās personas kontaktinformāciju, tostarp uzņēmuma e-pasta adreses, reģistrācijas valsti un saiti uz juridiskās personas ICO (ja piemērojams).
1.4 Mēs varam izmantot tīmekļa pārlūkprogrammas paplašinājumu, lai iegūtu šajā politikā aprakstīto informāciju. Mūsu tīmekļa pārlūkprogrammas paplašinājums var piekļūt tikai noteiktai informācijai, kurai esat skaidri piešķīris piekļuvi. Mēs nevaram izsekot un neizsekojam jūsu pārlūkošanas vēsturi.
2. Kā mēs vācam informāciju?
2.1 Mēs varam vākt no jums personiski identificējamu informāciju, piemēram, jūsu e-pasta adresi un vārdu, tikai tad, ja jūs brīvprātīgi to mums sniedzat. Jūs vienmēr varat atteikties sniegt personiski identificējamu informāciju. Mēs varam vākt neidentificējamu informāciju par jums, kad jūs mijiedarbojaties ar mūsu Vietni.
Kā mēs izmantojam savākto informāciju?
3.1 Mēs izmantojam informāciju, kas nav personiski identificējama, šādiem mērķiem:
(a) lai novērstu to, ka jums tiek rādītas nevajadzīgas reklāmas vai ka jums ir atkārtoti jāienāk Vietnē vairāk nekā nepieciešams;
(b) lai aprēķinātu kopējo cilvēku skaitu, kuri apmeklē mūsu Tīmekļa vietni, un lai aprēķinātu, kuras Tīmekļa vietnes daļas ir vispopulārākās;
(c) lai uzlabotu mūsu Vietņu saturu un personalizētu mūsu Vietņu saturu un izkārtojumu;
(d) lai sniegtu jums informāciju, ko pieprasāt Vietnē, piemēram, rakstu, ziņas, pārskatu, analīzi u. c;
3.2. Jomas, kurās mēs varam izmantot jūsu personas datus, cita starpā, ir biļetenu, atsauksmju sniegšana, jo īpaši iespēja komentēt rakstus, interaktīvās formas. Ja esat mums norādījis savu e-pasta adresi, jūs varat saņemt neregulārus reklāmas e-pastus no mums un rūpīgi izvēlētiem partneriem ar informāciju par īpašiem piedāvājumiem vai pakalpojumiem, ja esat devis savu piekrišanu šādām darbībām no mūsu puses. Jūs varat arī saņemt no mums informatīvus e-pastus, kas saistīti ar administratīviem paziņojumiem par Vietnes darbību. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu saņemt elektroniskos mārketinga paziņojumus, nosūtot Cryptoguide paziņojumu par atsaukšanu vai nospiežot tam paredzētu pogu (“atteikšanās poga”) jebkurā Cryptoguide e-pasta vēstulē.
3.3 Mēs varam kopīgot jūsu informāciju ar šāda veida trešajām pusēm:
a) tehniskā atbalsta sniedzējiem, kas palīdz mūsu tīmekļa vietnes un infrastruktūras uzturēšanā,
b) trešo pušu programmatūras nodrošinātājiem, ja pakalpojumu sniedzējs mūsu vārdā izvieto attiecīgos personas datus;
c) profesionāli konsultanti, piemēram, juristi, grāmatveži, nodokļu konsultanti, revidenti un apdrošināšanas brokeri;
d) pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz mums veidot un apkopot viedokļus par mūsu precēm un pakalpojumiem;
e) mūsu reklāmas un veicināšanas aģentūras, kas mūsu vārdā veic mūsu mārketinga kampaņas un reklamē mūsu produktus vai pakalpojumus, kas varētu jūs interesēt; un/vai
f) pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz mums sniegt mūsu pakalpojumus.
3.4 Mēs varam izpaust jūsu informāciju tiesībaizsardzības vai valsts iestādēm.
Mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju, ja to pieprasa likums, lai izmeklētu, novērstu vai veiktu pasākumus saistībā ar nelikumīgām darbībām, aizdomām par krāpšanu, mūsu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, situācijām, kas saistītas ar iespējamiem draudiem jebkuras personas fiziskai drošībai, mūsu līgumu pārkāpumiem vai kā to pieprasa likums.
4. Sīkfaili
4.1 Sīkfaili ir nelieli datu faili, kas var ietvert anonīmu unikālu identifikatoru. Sīkfaili tiek nosūtīti no Tīmekļa vietnes uz jūsu pārlūkprogrammu un saglabāti jūsu datora cietajā diskā.
4.2 Tāpat kā daudzas citas vietnes, mēs izmantojam sīkfailus, lai apkopotu informāciju. Mēs savā vietnē izmantojam sīkfailus, lai apkopotu informāciju par jūsu apmeklējumu un ļautu jums pārvietoties no lapas uz lapu, uzskaitītu apmeklējumus un noteiktu, kuras mūsu vietnes jomas un funkcijas ir populāras. Tas palīdz mums apkopot atsauksmes, lai mēs varētu nepārtraukti uzlabot savu vietni un labāk apkalpot savus klientus. Sīkfaili neļauj mums vākt nekādu personisku informāciju par jums, un mēs parasti sīkfailos neuzglabājam nekādu jūsu sniegto personisko informāciju.
4.3 Ja vēlaties, varat kontrolēt un/vai dzēst sīkfailus. Varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir jūsu datorā, un vairumā pārlūkprogrammu varat iestatīt, lai novērstu sīkdatņu saglabāšanu datorā. Tomēr, ja to izdarīsiet, daži mūsu vietnes pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.
5. Datu saglabāšana
5.1 Mēs saglabāsim jūsu informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu Pakalpojumus, vai cik nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības. Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu informāciju, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas juridiskās saistības, atrisinātu strīdus un izpildītu savus līgumus.
5.2 Jūs jebkurā laikā varat saņemt apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti ar jums saistītie personas dati, sazinoties ar mums pa e-pastu [email protected].
5.3 Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem datiem un eksportēt tos, nosūtot pieprasījumu uz [email protected].

6. Sūdzības par privātumu
6.1 Ja uz jūsu datu apstrādi attiecas ES Vispārīgā datu aizsardzības regula, mēs, apstrādājot jūsu datus, balstāmies uz savām leģitīmajām interesēm, kā aprakstīts iepriekš. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu datu izmantošanu mūsu mārketinga mērķiem, noklikšķinot uz īpašas pogas un atceļot visu e-pasta vēstuļu saņemšanu. Jūs varat arī iebilst pret apstrādi, nosūtot e-pastu uz [email protected].
6.2 Mēs nopietni izturamies pret konfidencialitāti. Ja uzskatāt, ka saistībā ar jūsu datiem neesam rīkojušies saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku, varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības biroju pa e-pastu [email protected]. Savā saziņā pēc iespējas sīkāk aprakstiet veidus, kādos, jūsuprāt, Vietne nav ievērojusi šo konfidencialitātes politiku. Mēs nekavējoties izskatīsim jūsu sūdzību un atbildēsim jums 30 dienu laikā.
7. Kā mēs aizsargājam personas datus
7.1. Mēs nodrošinām administratīvus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu mūsu rīcībā esošo personisko informāciju par jums no nejaušas, nelikumīgas vai nesankcionētas iznīcināšanas, pazaudēšanas, grozīšanas, piekļuves, izpaušanas vai izmantošanas.
7.2. Mēs esam ieviesuši atbilstošus drošības pasākumus, lai nepieļautu, ka jūsu informācija tiek nejauši pazaudēta, izmantota vai tai var piekļūt neatļautā veidā, tā tiek mainīta vai izpausta. Turklāt mēs ierobežojam piekļuvi jūsu datiem tikai tiem darbiniekiem, aģentiem, darbuzņēmējiem un citām trešajām pusēm, kam tas ir nepieciešams. Viņi apstrādās jūsu datus tikai pēc mūsu norādījumiem, un viņiem ir saistošas konfidencialitātes prasības.
Mums ir izstrādātas procedūras, lai risinātu jebkuru iespējamu datu aizsardzības pārkāpumu, un mēs informēsim jūs un attiecīgo regulatīvo iestādi par pārkāpumu, ja mums būs juridisks pienākums to darīt.
8. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?
8.1 Mēs glabāsim jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem tie tika vākti saistībā ar jūsu pieprasījumiem mūsu vietnē vai mūsu vietnes izmantošanu.
9. Trešo personu saites
9.1 Laiku pa laikam pēc mūsu ieskatiem mēs varam Vietnē iekļaut vai piedāvāt trešo personu produktus vai pakalpojumus. Šiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem ir atsevišķas un neatkarīgas konfidencialitātes politikas. Tāpēc mēs neesam atbildīgi par šo saistīto pakalpojumu saturu un darbībām. Tomēr mēs cenšamies aizsargāt mūsu vietnes integritāti un priecājamies par jebkādām atsauksmēm par šiem pakalpojumiem.
10. Analītika
10.1 Lai noteiktu, cik daudz cilvēku apmeklē mūsu tīmekļa vietni, un lai labāk izprastu jomas, kas visvairāk interesē mūsu apmeklētājus, mēs paturam tiesības sadarboties ar tīmekļa analītikas uzņēmumiem, kas vāc šo informāciju mūsu vajadzībām. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu izmantotā tīmekļa analīzes uzņēmuma konfidencialitātes politiku: Google Inc. http://www.google.com/intl/en/privacy.html.
11. Izmaiņas konfidencialitātes politikā
11.1 Šo konfidencialitātes politiku laiku pa laikam un bez iepriekšēja brīdinājuma var atjaunināt, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu personas informācijas politikā. Mēs jūs informēsim par būtiskām izmaiņām, izvietojot redzamā vietā mūsu tīmekļa vietnē konfidencialitātes politiku un tās augšpusē norādot, kad tā pēdējo reizi tika atjaunināta.
12. Bērni
12.1 Mēs neplānojam pieprasīt vai vākt personas datus no personām, kas jaunākas par 16 gadiem vai jaunākas par jūsu valstī noteikto vecumu, ja tas ir augstāks. Ja esat jaunāks par 16 gadiem vai jaunāks par pilngadību jūsu valstī, šajā vietnē nedrīkstat sniegt Personisko informāciju.
13. Jūsu tiesības
13.1 Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu Personas datus, apskatīt mūsu rīcībā esošo Personas datu kopijas un pieprasīt, lai mēs grozām, labojam vai dzēšam jūsu Personas datus no mūsu sistēmām. Jūs varat arī ierobežot, ierobežot vai iebilst pret savu datu apstrādi. Mēs nepieņemam nekādus lēmumus, pamatojoties tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu.
Ja esat devis mums savu piekrišanu izmantot jūsu datus, jūs varat to jebkurā laikā atsaukt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pat tad, ja atsaucat savu piekrišanu, mēs joprojām varam paļauties uz piekrišanu, ko sniedzāt kā likumīgu pamatu jūsu personas datu apstrādei pirms piekrišanas atsaukšanas.
Jūs varat iebilst pret savu personas datu izmantošanu, ja esam norādījuši, ka to darām, pamatojoties uz mūsu likumīgajām uzņēmējdarbības interesēm.
13.2. Ja vēlaties pieprasīt, lai mēs vairs neizmantojam un neapstrādājam jūsu datus Pakalpojumu sniegšanai, un atsaukt savus personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected]. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
14. Tiesības un zaudējumu atlīdzināšana
14.1 Neatkarīgi no šajā Politikā noteiktā pretējā, mēs varam saglabāt vai izpaust jūsu informāciju, ja uzskatām, ka tas ir pamatoti nepieciešams, lai izpildītu likumu, noteikumu, tiesvedības procesu vai valdības pieprasījumu, aizsargātu jebkuras personas drošību, risinātu krāpšanas, drošības vai tehniskus jautājumus vai aizsargātu mūsu vai mūsu apmeklētāju tiesības vai īpašumu.
14.2 Cryptoguide var izpaust jūsu personisko informāciju tiesībaizsardzības iestādēm, datu aizsardzības iestādēm, valsts amatpersonām un citām iestādēm, ja Cryptoguide ir juridisks pienākums to darīt vai ja tas nepieciešams apmeklētāju un Cryptoguide drošības aizsardzībai.
15. Sazinieties ar mums
15.1 Ja jums ir kādi jautājumi par šo konfidencialitātes politiku, mūsu tīmekļa vietnes praksi vai jūsu darījumiem ar mūsu tīmekļa vietni, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected].
16. Personas datu nosūtīšana ārpus ES/Eiropas Ekonomikas zonas
Mēs pārsūtām jūsu personas datus saviem filiālēm ES un ārpus ES. Starptautisko pārsūtīšanu ar Cryptoguide filiālēm ārpus EEZ reglamentē standarta līguma klauzulas, ko ES Komisija apstiprinājusi datu apstrādātājiem un, attiecīgā gadījumā, apstrādātājiem.
Mēs nododam personas datus ārējiem pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem vai piegādātājiem, kurus esam piesaistījuši pakalpojumu vai funkciju veikšanai mūsu vārdā un pēc mūsu norādījumiem. Ja šie pārdevēji atrodas ES, mēs nodrošinām, ka tiem ir līgumiskas saistības ievērot ES datu aizsardzības noteikumus. Līgumos ar šīm organizācijām mēs arī nodrošinām, ka tās apstrādā personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, lai sniegtu saskaņotos pakalpojumus un aizsargātu tām uzticēto jūsu personas datu integritāti un konfidencialitāti.
Personas datus varam izpaust arī saviem konsultantiem, padomdevējiem, tiesībaizsardzības un citām valsts iestādēm (piemēram, nodokļu un sociālās apdrošināšanas iestādēm), policijai, prokuratūrai, tiesām un tribunāliem. Visi šie saņēmēji paši ir atbildīgi par ES datu aizsardzības noteikumu ievērošanu.
17. Lietošanas tiesības
Piekļūstot Vietnei un lietojot to, jūs piekrītat, ka varat lejupielādēt Vietnes vai jebkuras tās daļas saturu, tostarp tekstu, attēlus, grafikas, video, audio, programmatūru vai jebkādu citu formātu (“Saturs”), tikai personīgai, nekomerciālai lietošanai.

Izņemot iepriekš minēto, jūs nedrīkstat kopēt, reproducēt, pavairot, dublēt, pārraidīt, pārraidīt, pārraidīt, uzglabāt (jebkurā datu nesējā), pārraidīt, tālākpārdot, publiski rādīt vai izpildīt, pielāgot vai pārveidot jebkādā veidā jebkādiem citiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Cryptoguide atļaujas.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, uz pieejamo saturu (vai lejupielādēšanai pieejamo saturu) pieder Cryptoguide. Visas tiesības aizsargātas.

Atruna

Cryptoguide tiek nodrošināts “kā ir” un bez jebkāda veida garantijas. Mēs un mūsu saistītie uzņēmumi, kā arī trešo personu pakalpojumu sniedzēji atsakās no jebkādām garantijām, izteiktām vai netiešām, tostarp (bet ne tikai) no netiešām garantijām par komerciālo piemērotību, piemērotību konkrētam mērķim un īpašumtiesību nepārkāpšanu, kā arī no jebkādām citām garantijām, nosacījumiem, garantijām vai apliecinājumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir mutiski vai elektroniski. Jūs pats esat atbildīgs par jebkādiem datora vai mobilās ierīces bojājumiem, lietošanas vai Lietotāja satura zaudējumiem.

Jūs joprojām esat pilnībā atbildīgs par visu, ko jūs darāt, un jebkuru informāciju, ko iesniedzat vai publicējat Cryptoguide. Mēs neesam juridiski atbildīgi par jebkādu Lietotāja Saturu vai jūsu veiktajām darbībām, kas jebkādā veidā pārkāpj likumu vai kādas trešās puses vai personas tiesības.

Mūsu mērķis ir kalpot jūsu un kopienas interesēm, un jūs piekrītat, ka gadījumā, ja jums rodas kādas problēmas vai strīdi, jūs par tām informēsiet mūs un mēģināsiet tās atrisināt neformālā ceļā. Jūs varat sazināties ar mums, sniedzot atsauksmes un problēmas, šeit vai rakstot mums uz [email protected].